Innehåll
Startsidan
Alvik och Långnäs
Föreningar
Företag
Vänort
Bredband
Historia
Om ALBUF
Kontakta ALBUF
Karta
Väderprognos
ALBUF på Facebook, länk ...
Kontakta oss:
Ordf. Ove Nordlander
Tfn: 0920-803 55
Mobil: 070-310 65 01
E-post
albuf.nu är portalen för allt som händer i Alvik och Långnäs, årets byar i Luleå kommun 2003.
 

ALBUF

Alvik Långnäs Byautvecklingsförening

Styrelsen

ALBUF

Alvik-Långnäs Byautvecklingsförening är en partipolitiskt obunden förening som syftar till att i samarbete med bygdens föreningsliv och enskilda bybor främja en positiv utveckling för Alvik-Långnäs med omnejd vad gäller miljö, ekonomi samt befolkningstillväxt.
Föreningen har också som syfte att stärka det lokala inflytandet gentemot olika myndigheter samt att verka för ett ökat engagemang för byagemensamma frågor bland bygdens befolkning.

 

Ett direkt resultat av ALBUF:s arbete är exempelvis bredbandsetableringen och utmärkelsen "årets by 2003".

 

Här är några exempel där ALBUF är engagerade:

  • ALBUF, som den populära förkortningen lyder, arrangerar tillsammans med ortens föreningsliv de årliga byadagarna.
  • Under några år har också bedrivits ungdomsgård i Bygdegården.
  • Vi ger också aktivt stöd till ett antal föräldrar som byggt och underhåller en ishockeybana på skolgården. Här planeras också banor för höjd- och längdhopp.
  • En sektion inom ALBUF har jobbat med en bredbandslösning för Alvik-Långnäs. Det projektet sjösätts under hösten 2002.
  • Vi har också planer för ett handels- och hantverkshus i Alvik, där underhandlingar pågår med kommun, företagare i byn och markägare om lämplig placering.
  • LUSK (Luleåbyars skolvägar) är ett projekt där ALBUF tillsammans med andra byautvecklingsföreningar, Vägverket och Luleå kommun arbetar för att förbättra trafikmiljön för våra skolbarn.
  • ALBUF driver denna webbplats, albuf.nu som innehåller sånt som berör byarna Alvik och Långnäs

 

 
På webben sedan 19 september 2002
Uppdaterad Sunday 6 March, 2016